Paczynie, Poland. 8 września w całym Kościele katolickim przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dla Misjonarzy Klaretynów to dzień tym szczególny, bo Synowie Serca Maryi w tym własnie dniu “rodzą się niejako na nowo” – do doskonalszego życia radami ewangelicznymi poprzez składanie ślubów zakonnych. W tym roku podczas mszy świętej sprawowanej w kościele pw. św. Marcina w Paczynie o godzinie 11.00 przez J. E. O. Bpa Jacka Kicińskiego CMF, na ręce Ojca Prowincjała Piotra Bęzy CMF swoje pierwsze śluby złożyli: Michał Ochnik, Paweł Stachowiak i Jan Wojtasiak; na wieczność ślubował Bogu kl. Zbigniew Ziętek CMF, 5 kleryków odnowiło swoje profesje.

Nie zabrakło także ponowień związanych z jubileuszem 40-lecia pierwszych ślubów, który obchodził o. Andrzej Kobyliński CMF oraz ze srebrnymi jubileuszami życia zakonnego, które w tym roku obchodzą: o. Andrzej Koch CMF, o. Piotr Krakowczyk CMF, o. Krzysztof Łabędź CMF, o. Tadeusz Mrzygłód CMF, br. Edward Rogalny CMF i o. Tadeusz Szyjka CMF.

W dniach 1 – 7 września 2016 roku Misjonarze Klaretyni przeżywali swoje coroczne rekolekcje zakonne. Termin wrześniowy, ze wzglęgu na bliskość zbliżającego się kolejnego roku akademickiego, kierowany jest w sposób szczególny do członków naszego Zgromadzenia znajdujących się jeszcze w formacji początkowej: postulantów, nowicjuszy i kleryków.

Rekolekcje te stanowią bowiem ostatni etap prowadzący do złożenia lub odnowienia profesji zakonnej, która ma miejsce 8 września. Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy w Bardzie, w domu sióstr Urszulanek. Prowadził je dla nas Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Ks. Prof. Włodzimierz Wołyniec – duszpasterz powiązany z wieloma ruchami, a zarazem wykładowca dogmatyki. Nie zabrakło również obecności ojców i braci zakonnych z Polski i zagranicy, wśród których znajdowali się także: Ojciec Prowincjał i członkowie Zarządu Polskiej Prowincji.

Wieczorem 7 września, miała miejsce inicjacja nowicjatu Misjonarzy Klaretynów. Trzech młodych mężczyzn: Marcin Kisiliczyk, Michał Szumny i Mateusz Zachora, w obecności Ojca Prowincjała Piotra Bęzy CMF i Zarządu Polskiej Prowincji rozpoczęło swój kanoniczny nowicjat. Jest to szczególny czas przygotowania do złożenia pierwszej profesji zakonnej.

365 dni bez wyjazdu do domu, pod przewodnictwem mistrza nowicjatu – o. Tadeusza Mrzygłoda CMF, ma na celu zapoznanie się z historią Zgromadzenia, jego duchowością i misją jaką pełni ono w Kościele i w świecie. Nowicjuszom życzymy darów Ducha Świętego i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.